หน้าแรก
สมัครเข้าร่วมโครงการ
7 คอร์สแน่นปึ้ก
FAQs
FAQs
 • 1
  กำหนดการโครงการ ?
  เปิดรับสมัครระหว่าง
  วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560

  ประกาศผลคัดเลือก
  วันที่ 29 กันยายน 2560
 • 2
  7 คอร์สมีอะไรบ้าง?
  พร้อมกำหนดการแต่ละคอร์ส?
  • หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท PET
   คุณวิโรจน์ สุภาสูรย์
   วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 09.45 – 17.30 น.

  • เคล็ดลับการทำการตลาดเหนือชั้น และการสื่อสารในยุคดิจิตอล
   คุณธนพันธุ์ คงนันทะ
   วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 10.00 – 15.00 น.

  • เทคนิคบริหารซอฟท์แวร์ระบบ AS/RS ที่แม่นยำและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
   คุณสุร ศิวิลัย
   วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 09.50 – 17.00 น.

  • คุณภาพ การตรวจสอบ และ การรับประกัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ
   คุณฉันทวรรณ ต้นประสงค์
   วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 09.50 – 12.00 น.

  • ความสำเร็จของการจัดทำระบบมาตรฐานจัดการคุณภาพทั่วโลก และ การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ
   คุณพัชรินทร์ กองมงคล
   วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 13.20 – 16.45 น.

  • พลาสติก และกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก ด้วยเทคนิค Stretching Blow Molding
   คุณเติมยศ สุวรรณทัต
   วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 09.50 – 17.00 น.

  • การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม จากใบชา จากยอดอ่อน 3 ใบบน แตกยอดต่อเป็นสินค้า 31 รสชาติ จำหน่ายทั่วไทยและทั่วโลก
   คุณปรินทิพย์ จิรหฤทัย
   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 09.45 – 16.45 น.
 • 3
  วิธีการสมัคร ?
  กรอกใบสมัครได้ที่ Link : ichitangroup.com/academy_regis.html

  หรือส่งใบสมัครทาง email : academy@ichitangroup.com

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-762-9999 หรือ facebook.com/tanland.ichitan
 • 4
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ?
  นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี3 กำลังขึ้นปี 4 สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์สเท่านั้น ไม่รับบุคคลทั่วไป
 • 5
  หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วม
  โครงการ ?
  แต่ละคอร์สรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด 100 ท่าน เพื่อความเข้มข้นของเนื้อหาและใกล้ชิดระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ไม่เกิน 10 ท่าน มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอรับ
  โควต้า
  การเข้าร่วมโครงการได้แห่งละไม่เกิน 10 ท่าน ที่ academy@ichitangroup.com
 • 6
  สถานที่จัดอบรมโครงการ ?
  อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมโรจนะ เฟส 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 7
  การแต่งกายเข้าร่วมโครงการ ?
  ชุดนิสิต นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
 • 8
  ค่าใช้จ่าย ?
  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 9
  เอกสารประกอบการเรียนมีให้หรือไม่ ?
  มี จะได้รับเอกสารประกอบการเรียน หลังการลงทะเบียน ณ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี
 • 10
  อาหารกลางวันมีให้หรือไม่ ?
  มีอาหารกลางวันรับรอง พร้อมอาหารว่าง
 • 11
  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ?
  ประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง ปัญหาความท้าทายและวิธีแก้ปัญหาที่ทำได้จริงจากผู้รู้ และระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเป็นทางลัดประสบการณ์ ได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานอิชิตัน พร้อมรับประกาศนียบัตรจากมือคุณตัน ภาสกรนที